Privacybeleid

(Stand 25. Mai 2018)

Bedankt voor je bezoek aan onze website en je interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. In overeenstemming met de artikelen 12, 13 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren wij u hieronder over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website www.misterbags.de.

Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

1. verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Mister Bags GmbH
Tenderweg 1
45141 Essen
[email protected]
Tel.: 0201/890 414 00
Fax: 0201/890 414 10

Functionaris voor gegevensbescherming

De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn als volgt:

LCube – Datenschutz & IT-Sicherheit e.K.
Hardenbergstr. 15
31275 Lehrte
Duitsland
Tel: 0201 94 618 0
E-Mail: mailto:[email protected]

 1. Doeleinden en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking
 2. Gebruik van de website voor informatie

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. dat u zich niet registreert, geen bestellingen plaatst of ons op een andere manier informatie over uzelf verschaft, verwerken wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser doorgeeft om u in staat te stellen de website te bezoeken en informatie die aan ons wordt doorgegeven in het kader van cookies die worden gebruikt voor statistische analyse van het gebruik van onze website.

a. Technische voorziening van de website

Voor de technische beschikbaarstelling van de website is het noodzakelijk dat wij bepaalde automatisch doorgegeven informatie van u verwerken, zodat uw browser onze website kan weergeven en u de website kunt gebruiken. Deze informatie wordt automatisch verzameld telkens wanneer u onze website bezoekt en opgeslagen in onze serverlogbestanden. Deze informatie heeft betrekking op het computersysteem van de computer die u oproept. De volgende informatie wordt verzameld:

 1. IP-adres;
 2. Browsertype/versie (bijv. Firefox 59.0.2 (64 bit));
 3. Browsertaal (bijv.: Duits);
 4. Gebruikt besturingssysteem (bijv. Windows 10);
 5. Binnenste resolutie van het browservenster;
 6. Schermresolutie;
 7. Javascript activering;
 8. Java Aan / Uit;
 9. Cookies Aan / Uit;
 10. Farbtiefe;
 11. Tijdstip van toegang.

Verder maken we gebruik van cookies om onze website beschikbaar te maken voor uw gebruik. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser wanneer u een website oproept. Een cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd. Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om u onze website en de technische functies ervan ter beschikking te stellen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. De volgende informatie wordt in de cookies opgeslagen en aan ons doorgegeven:

• Cookie ID

We gebruiken de informatie die we via de bovenstaande cookies hebben verzameld niet om gebruikersprofielen op te stellen of om uw surfgedrag te evalueren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de technische beschikbaarstelling van onze website op basis van de volgende rechtsgronden:

voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen overeenkomstig art. 6 (1) lit. b DSGVO, voor zover u onze website bezoekt om informatie over onze producten te verkrijgen; en voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO, om de website technisch aan u beschikbaar te kunnen stellen. Ons gerechtvaardigd belang is om u een aantrekkelijke, technisch functionerende en gebruiksvriendelijke website te kunnen bieden en maatregelen te nemen om onze website te beschermen tegen cyberrisico's en om cyberrisico's voor derden vanaf onze website te voorkomen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren.Statistische analyse van het gebruik van de website en toename van het bereik

 1. Voor de statistische analyse van het gebruik van onze website gebruiken we Google Analytics en Pardot en dus cookies, die een analyse van uw surfgedrag mogelijk maken. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan verbeteren. We leren hoe de website wordt gebruikt en kunnen zo ons aanbod voortdurend optimaliseren.
  De informatie die wordt verkregen als onderdeel van de statistische analyse van onze website wordt niet samengevoegd met uw andere gegevens die worden verzameld als onderdeel van de website.
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de statistische analyse van het gebruik van onze website op basis van de volgende rechtsgronden:Uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.
 • Google Analytics

Op onze website gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op onze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Op onze website gebruiken we Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in een verkorte vorm worden verwerkt, waardoor een directe link naar een persoon wordt uitgesloten.

We gebruiken Google Analytics alleen met uw toestemming. Zodra u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze intrekken door

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten;
Download en installeer de browserplugin die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of klik op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op onze website. Hierdoor wordt een opt-out-cookie in uw browser geplaatst. Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookie moet activeren in elke browser die u gebruikt op al uw eindapparaten en deze indien nodig ook opnieuw moet activeren nadat u alle cookies in een browser hebt verwijderd.
Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google Analytics naar http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/.

 • Google Maps

Op onze website is Google Maps voor u geïntegreerd, een dienst van Google Inc.

Om uw gegevens bij het bezoeken van onze website beter te beschermen, is Google Maps beperkt en alleen via een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Dit zorgt ervoor dat er geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Google wanneer u onze website oproept en dat uw gegevens niet aan Google worden doorgegeven. Alleen wanneer u de plug-ins activeert en dus toestemming geeft voor de overdracht van gegevens, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google, zodat u uw route naar ons kunt plannen. Functioneel gezien komt de integratie van Google Maps overeen met een hyperlink, zodat noch wij noch Google gegevens van u verzamelen op onze website.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsopties voor het beschermen van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

 1. Actief gebruik van de website

Naast het puur informatieve gebruik van onze website, kunt u onze website ook actief gebruiken om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of om contact met ons op te nemen. Naast de hierboven beschreven verwerking van uw persoonlijke gegevens voor louter informatief gebruik, zullen wij dan ook verdere persoonlijke gegevens van u verwerken die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken of om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden.

a. Verzoeken van gebruikers

Om uw vragen aan ons, bijvoorbeeld via het contactformulier of ons e-mailadres, te kunnen verwerken en beantwoorden, verwerken wij de persoonsgegevens die u ons in dit kader verstrekt. Dit omvat in ieder geval uw naam en e-mailadres om u een antwoord te kunnen sturen, evenals de andere informatie die u ons stuurt als onderdeel van uw communicatie.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om te reageren op verzoeken van gebruikers op basis van de volgende rechtsgronden:

om onze legitieme belangen te beschermen overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO; ons legitieme belang is om adequaat te reageren op vragen van klanten.

Indienen van een bod
Als u een van onze producten bestelt op onze website zonder u te registreren voor een gebruikersaccount, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om de bestelling te accepteren en te verwerken op de website en om u de bestelde producten te leveren. Hierbij verwerken we de informatie die zichtbaar is op de respectievelijke invulformulieren (vrijwillige informatie is niet gemarkeerd met een sterretje (*)):

 1. Bedrijf
 2. Name
 3. E-Mail
 4. Telefoon (voor vragen)

Ze kunnen vrijwillig de volgende informatie verstrekken:

 • Begroeting
 • Straat/huisnummer
 • Postcode/Plaats
 • Fax

Wir verarbeiten Ihre Daten für die obigen Zwecke auf Basis der folgenden Rechtsgrundlagen:

om een contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, voor zover u ons portaal gebruikt om informatie te verkrijgen over ons aanbod en om bestellingen te plaatsen;

 1. Naleving van wettelijke voorschriftenWe verwerken je persoonlijke gegevens ook om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die we hebben in verband met de verwerking van de bestelling. Hieronder vallen met name bewaartermijnen op grond van handels-, handels- of belastingwetgeving.
  Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen op grond van art. 6 lid 1 letter c DSGVO in verband met handels-, handels- of belastingwetgeving, voor zover wij verplicht zijn om uw gegevens te registreren en op te slaan.

 1. RechtshandhavingWe verwerken uw persoonlijke gegevens ook om onze rechten te kunnen doen gelden en onze juridische claims te kunnen afdwingen. We verwerken uw persoonsgegevens ook om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen. Tot slot verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het voorkomen of vervolgen van strafbare feiten.Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van de volgende rechtsgronden:ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen op grond van art. 6 (1) lit. f DSGVO, voor zover wij rechtsvorderingen doen gelden of ons verdedigen in juridische geschillen of wij strafbare feiten voorkomen of onderzoeken.
 2. Reclamedoeleinden, zoals nieuwsbrieven, enquêtes, enz.Met uw toestemming gebruiken we uw gegevens voor promotionele doeleinden, zoals het toesturen van onze nieuwsbrief, voor promotionele enquêtes of uitnodigingen voor evenementen die u interesseren. We verwerken verplichte gegevens zoals uw e-mailadres, maar ook gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt.
  Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt in verband met de aankoop van goederen of diensten, kan dit vervolgens door ons worden gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief. In een dergelijk geval wordt directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten uitsluitend via de nieuwsbrief verzonden.Wij verwerken uw gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven, enquêtes, enz. en het personaliseren van de aanpak op de volgende rechtsgrondslag:Als u ons uw toestemming hebt gegeven via een dubbele opt-in procedure, in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO;
  Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt in verband met de aankoop van goederen of diensten of als wij u gepersonaliseerde reclame sturen, om onze legitieme belangen te beschermen op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO in combinatie met. § 15 lid 3 TMG in combinatie met. § 7 (3) UWG; ons gerechtvaardigd belang is gebaseerd op onze economische belangen bij het uitvoeren van reclamemaatregelen en doelgroepgerichte reclame.
  Gebruik van gegevens voor e-mailreclame en uw recht om bezwaar te makenAls wij uw e-mailadres ontvangen in verband met het sluiten van een overeenkomst en de levering van onze producten en u hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten uit ons assortiment. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe bestemde link in de reclamemail, zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

III.  Links

Sommige delen van onze websites bevatten links naar websites van derden. Deze websites zijn onderworpen aan hun eigen gegevensbeschermingsbeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun werking, met inbegrip van hun gegevensverwerkingspraktijken. Als u informatie verstuurt naar of via dergelijke websites van derden, moet u hun privacyverklaringen lezen voordat u hen informatie stuurt die aan u kan worden toegeschreven.

 1. Categorieën van ontvangers

In eerste instantie krijgen alleen onze medewerkers kennis van uw persoonlijke gegevens. Daarnaast delen wij uw persoonlijke gegevens met andere ontvangers die diensten voor ons verrichten in verband met onze website, voor zover dit is toegestaan of wettelijk verplicht is. Wij beperken de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens tot wat noodzakelijk is, in het bijzonder om uw bestelling te verwerken. In sommige gevallen ontvangen onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens als orderverwerkers en zijn dan strikt gebonden aan onze instructies bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. In sommige gevallen handelen de ontvangers onafhankelijk met uw gegevens die wij aan hen doorgeven.

Hieronder geven we een overzicht van de categorieën ontvangers van uw persoonlijke gegevens:

 1. Indien van toepassing, betalingsdienstaanbieders en banken bij het verwerken van de betaling,
 2. logistieke dienstverlener om de goederen bij je te kunnen afleveren,
 3. IT-serviceprovider voor het beheer en de hosting van onze website en het CRM-systeem,
 4. Incassobureaus en juridische adviseurs bij het doen gelden van onze vorderingen
 1. Overdracht naar een derde land

In het kader van het gebruik van de tools van Google geven wij uw verkorte IP-adres door aan de VS. De gegevensoverdracht is gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie van 12 juli 2016 krachtens Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de passende bescherming geboden door het EU-VS-privacyschild.

Voor het overige geven we uw persoonlijke gegevens niet door aan landen buiten de EU of de EER of aan internationale organisaties.

 1. Duur van opslag

Wanneer u onze website voor louter informatieve doeleinden gebruikt, slaan wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend op onze servers op voor de duur van uw bezoek aan onze website. Nadat u onze website hebt verlaten, worden uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.
Door ons geïnstalleerde cookies worden na 7 dagen verwijderd. U hebt ook de mogelijkheid om geïnstalleerde cookies op elk gewenst moment zelf te verwijderen.

2. actief gebruik van de website

Wanneer u actief gebruik maakt van onze website, slaan we uw persoonlijke gegevens in eerste instantie op voor de duur van de beantwoording van uw vraag of voor de duur van onze zakelijke relatie. Dit omvat ook het initiëren van een contract (precontractuele rechtsverhouding) en de verwerking van een contract. Daarnaast slaan we uw persoonlijke gegevens op totdat de verjaringstermijn voor juridische claims die voortvloeien uit de relatie met u is verstreken, zodat we ze indien nodig als bewijs kunnen gebruiken. De verjaringstermijn ligt meestal tussen 12 en 36 maanden, maar kan ook oplopen tot 30 jaar. Wanneer de verjaringstermijn is verstreken, verwijderen we uw persoonsgegevens, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze te bewaren, bijvoorbeeld op grond van het Duitse Wetboek van Koophandel (§§ 238, 257 lid 4 HGB) of het Duitse Belastingwetboek (§ 147 lid 3, 4 AO). Deze bewaarplicht kan twee tot tien jaar bedragen.

VII. Uw rechten als betrokkene

U hebt als betrokkene recht op de volgende rechten, die u tegenover ons kunt doen gelden, met inachtneming van de wettelijke vereisten:

Recht op informatie: U hebt het recht om op elk gewenst moment binnen de reikwijdte van Art. 15 GDPR een bevestiging van ons te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken; als dit het geval is, hebt u ook het recht om binnen de reikwijdte van Art. 15 GDPR informatie over deze persoonsgegevens te ontvangen, evenals bepaalde andere informatie (waaronder verwerkingsdoeleinden, categorieën persoonsgegevens, categorieën ontvangers, geplande opslagperiode, de herkomst van de gegevens, het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en, in het geval van doorgifte aan derde landen, de passende waarborgen) en een kopie van uw gegevens.

Recht op correctie: In overeenstemming met art. 16 DSGVO hebt u het recht om te eisen dat wij de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, corrigeren als deze onnauwkeurig of onjuist zijn.

Recht op wissen: U hebt het recht om, onder de voorwaarden van art. 17 DSGVO, te eisen dat wij uw persoonsgegevens onverwijld wissen. Het recht op wissen is onder andere niet van toepassing als de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor (i) de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (ii) de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (bijv. wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren) of (iii) de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken onder de voorwaarden van art. 18 DSGVO.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om, onder de voorwaarden van art. 20 DSGVO, te eisen dat wij u de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat overhandigen.

Herroepingsrecht: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken met werking voor de toekomst.

Recht op bezwaar: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, so dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beenden müssen. Das Widerspruchsrecht besteht nur in den in Art. 21 DSGVO vorgesehen Grenzen. Zudem können unsere Interessen einer Beendigung der Verarbeitung entgegenstehen, so dass wir trotz Ihres Widerspruchs berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, onder de voorwaarden van artikel 77 van de GDPR, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons is:

Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Tel: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: [email protected]

Uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen moeten, indien mogelijk, schriftelijk aan bovenstaand adres worden gericht.

VII. Reikwijdte van uw verplichtingen om gegevens te verstrekken

In principe bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u dit echter niet doet, kunnen wij u niet van onze website voorzien, uw vragen aan ons beantwoorden of een contract met u aangaan. Persoonsgegevens die we niet absoluut nodig hebben voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, worden gemarkeerd met een "ggfs." of een ander teken als vrijwillige informatie.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming / profilering

Wir setzen keine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling (eine automatisierte Analyse Ihrer persönlichen Umstände) ein.

Informatie over uw recht op bezwaar Art. 21 DSGVO

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van art. 6 (1) f DSGVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) of art. 6 (1) e DSGVO (gegevensverwerking in het algemeen belang) als daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van art. 4 nr. 4 DSGVO.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.Wij verwerken uw persoonsgegevens in individuele gevallen ook om direct reclame te maken. Als u geen reclame wenst te ontvangen, hebt u te allen tijde het recht om hier bezwaar tegen te maken; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze gepaard gaat met dergelijke directe reclame. Wij zullen dit bezwaar in de toekomst in acht nemen.

We zullen uw gegevens niet langer verwerken voor direct marketing als u bezwaar maakt tegen verwerking voor deze doeleinden.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Mister Bags GmbH
Tenderweg 1
45141 Essen
[email protected]

Tel.: 0201/890 414 00
Fax: 0201/890 414 10

 1. Gegevensbescherming tijdens de sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten om de sollicitatieprocedure te kunnen afhandelen. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant de relevante sollicitatiedocumenten elektronisch indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Als we een arbeidsovereenkomst sluiten met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen om de arbeidsrelatie te verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als er geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de kennisgeving van de afwijzingsbeslissing verwijderd, mits er geen andere legitieme belangen zijn die verwijdering in de weg staan. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een plicht om bewijs te leveren in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

 1. Veranderingen

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen worden aangekondigd door het gewijzigde privacybeleid op onze website te plaatsen. Tenzij anders aangegeven, zullen dergelijke wijzigingen onmiddellijk van kracht zijn. Controleer dit privacybeleid regelmatig om de meest recente versie te bekijken.

Laatst bijgewerkt in december 2018